Акс эттириш созлаш

Шрифт ошириш:
Сайт ранги
Тасвирлари

Кўрсаткичлар

1. Жамият томонидан куйидаги хизматлар курсатилади.

    1. Кишлок хужалик, озик-овкат ва бошка истеъмол махсулотлари учун савдо жойлари ажратиш.

    2. Жисмоний хукукий шахсларга шартнома асосида хона ва воситаларни ижрага бериш.

    3. Коммунал ва бошка турдаги хизматлар курсатиш.

2Жамият томонидан оммовий тадбирлар утказилмаган.

     Жамият томонидан 2015 йил давомида оммовий тадбирлар утказилмаган.

3. Жамият томонидан хисобланган ва туланган девидентлар тугрисида.

      Жамият томонидан 3-йил давомида зарар билан йил якуни булганлиги учун девидентлар хисобланмаган ва туланмаган.

4.Жамият томонидан акциялар сотиб олганлиги тугрисида.

    Жамият томонидан акциялар сотиб олинмаган.